The Ministry of Science, Higher Education and Youth of the Sarajevo Canton supported the implementation of 22 projects for young people with 80,000 KM, which met the conditions and criteria for the allocation of funds according to the Public Call. One of the winners is the Society for Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina with the project YOUNG AMBASSADORS OF SCIENCE.

The idea of ​​the YOUNG SCIENCE AMBASSADORS project is to primarily introduce the concept of science and researcher to young people through the promotion of the science campaign, as well as the concept of scientific research, writing scientific papers, publishing scientific articles, applying to projects in order to collect finance for innovations. The idea is to train young people through education, seminars and training on how to use science for the purposes of their education in order to become a competitive workforce on the labor market.

We are extremely glad that the Ministry of Science, Higher Education and Youth of the Canton of Sarajevo recognized the quality of the project and supported it.

We start the implementation of the project as early as September and on this occasion we invite secondary school students to follow the announcements on the website and social networks of the Society for Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina and to join us in the implementation of the project.


Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo podržalo je sa 80.000 KM realizaciju 22 projekta za mlade, koji su ispunili uvjete i kriterije za dodjelu sredstava po Javnom pozivu. Jedan od dobitnika je i Društvo za Medicinski i Biološki Inžinjering u Bosni i Hercegovini sa projektom MLADI AMBASADORI NAUKE.

Ideja projekta MLADI AMBASADORI NAUKE jeste da se kroz promociju kampanje nauke mladima prvenstveno približi pojam nauka i istraživač, kao i pojam naučnog istraživanja, pisanja naučnih radova, objavljivanje naučnih članaka, apliciranje na projekte kako bi se prikupile finansije za inovacije. Ideja je da se kroz edukaciju, seminare i trening obuče mladi ljudi kako da iskoriste nauku u svrhe svog obrazovanja kako bi postali konkuretna radna snaga na tržištu rada.

Izuzetno nam je drago da je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo kvalitet projekta, te istom pružilo podršku.

Sa realizacijom projekta počinjemo već od septembra i ovom prilikom pozivamo učenike srednjih škola  da prate objave na web stranici i društvenim mrežama Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini te da nam se pridruže prilikom realizacije projekta.

Contact us
DMBIUBIH
  • Ferhadija 27, 71000 Sarajevo
  • dmbiubih@gmail.com
  • +387 33 56 95 40
© 2021 Copyright: DMBIUBIH Design and development
About cookies

In order to provide you with the best online experience this website uses cookies.