ifhe-logo-healtcare.png
The Society for Medical and Biological Engineering has become a member of the International Federation of Healthcare Engineering (IFHE). IFHE is a non-profit, non-governmental organization established in 1970 with the aim of networking professional engineering organizations that exist at the level of each state. The purpose of IFHE is to encourage the exchange of information and experience in a wide field of hospitals and healthcare institutions. The goals of IFHE are:
- Promotion, development and dissemination of hospital engineering technologies
- Comparison of international expertise
- Promotion of the principles of integrated planning, design and evaluation through improved cooperation between different professions
- Promotion of more efficient management of operations, maintaining the safety of hospitals, their technical capacity, installations, equipment and facilities
- Facilitating cooperation between international organizations
The benefits for DMBIUBIH are diverse, starting from a great knowledge base through the expertise of experts from organizations already members of IFHE to a base of contacts for future project applications.

Društvo za Medicinski i Biološki Inžinjering je postalo član Međunarodnoj federaciji zdravstvenog i kliničkog inžinjeringa (IFHE). IFHE je neprofitna, nevladina organizacija uspostavljena 1970. godine s ciljem umrežavanja profesionalnih inžinjerskih organizacija koje postoje na nivou svake države. Svrha IFHE je poticanje razmjene informacija i iskustva u širokom polju bolnica i zdravstvenih ustanova. Ciljevi IFHE su:
- Promocija, razvoj i diseminacija bolničkih inžinjerskih tehnologija
- Poređenje međunarodnih ekspertiza
- Promocija principa integrisanog planiranja, dizajna i evaluacije kroz poboljšanu saradnju među različitim profesijama
- Promocija efikasnijeg menadžmenta operacijama, održavanje sigurnosti bolnica, njihovog tehničkog kapaciteta, instalacija, opreme i zgrada
- Omogućavanja suradnje između međunarodnih organizacija 
Benefiti za DMBIUBIH su raznoliki, počevši od sjajne baze znanja preko ekspertize stručnjaka iz organizacija već uključenih u IFHE do baze kontakata za buduće projektne aplikacije.
Contact us
DMBIUBIH
  • Ferhadija 27, 71000 Sarajevo
  • dmbiubih@gmail.com
  • +387 33 56 95 40
© 2021 Copyright: DMBIUBIH Design and development
About cookies

In order to provide you with the best online experience this website uses cookies.