On the 21st of June, the annual assembly of the Society for Medical and Biological Engineering was held. After establishing the quorum and adoption of the agenda, the Annual Report on the work of DMBIUBIH for 2021 was considered and adopted. The report on DMBIUBIH's operations according to the annual financial report for 2021 was considered and adopted. As part of the annual assembly, the election and appointment of new mandate positions was done, where Prof. Dr. Tamer Bego was unanimously elected President of the Assembly of the Society, while doc. Dr. Lejla Gurbeta Pokvić appointed Executive Director of the Society. Mr. sci. Lemana Spahić Bećirović was appointed as The Society Secretary. Considering the expiration of the mandate of the members of the Steering Committee, 5 new members were appointed at the Assembly. The most significant future activities and projects DMBIUBUH will work on are the LABHub project co-financed by GIZ and organization of CMBEBIH and MEDICON conferences for 2023. Ultimately, Almir Badnjević was appointed Life Honorary President of the Society due to his commitment to the work of DMBIUBIH.


Dana 21.06.2022. odražana je godišnja skupština Društva za Medicinski i Biološki Inžinjering. Nakon utvrđenog brojnog statusa prisutnih članova i usvajanja dnevnog reda razmotrio se i usvojio Godišnji izvještaj o radu DMBIUBIH za 2021. godinu. Zatim je razmotren i usvojen izvještaj o poslovanju DMBIUBIH po godišnjem obračunu za 2021. godinu. U sklopu godišnje skupštine održan je izbor i imenovanje novih mandatnih funkcija gdje je Prof. Dr. Tamer Bego jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine Društva dok je doc. dr. Lejla Gurbeta Pokvić imenovana za Izvršnog Direktora Društva. Na mjesto sekretara je izabrana Mr. sci. Lemana Spahić Bećirović. Obzirom na istek mandata članova Upravnog odbora, na Skupštini je imenovano 5 novih članova. Kao najznačajnije buduće aktivnosti i projekti na kojem će DMBIUBIH raditi u narednom periodu navedeni su LABHub projekat finansiran od strane GIZ, te organizacija CMBEBIH i MEDICON konferencija za 2023. godinu. U konačnici, Almir Badnjević je zbog svoje predanosti radu društva imenovan za Počasnog Direktora Društva.

 

 

Contact us
DMBIUBIH
  • Ferhadija 27, 71000 Sarajevo
  • dmbiubih@gmail.com
  • +387 33 56 95 40
© 2021 Copyright: DMBIUBIH Design and development
About cookies

In order to provide you with the best online experience this website uses cookies.