Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40
Društvo za medicinski i bološki inžinjering u Bosni i Hercegovini je kao predstavnik BiH u IFMBE uzelo učešće u obilježavanju Svjetskog dana Kliničkog inžinjeringa 2018. godine (21.10.2018.). Tom prilikom, u suradnji sa partnerima, napravljen je video materijal koji prikazuje najnovija dostignuća u pogledu podizanja kvalitete zdravstvene zaštite u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine. Više informacija dostupno u samom video materijalu.