TAIEX događaj - BA - TAIEX 
Regionalna radionica, Biomedicinski inžinjering

Europska komisija u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslovna Bosne i Hercegovine i Društvom za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) organizuje po prvi put u BiH regionalnu radionicu u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. U toku 2018. godine bit će održano 6 radionica na različite teme u oblasti biomedicinskog inžinjeringa, i to:

• Biomedicinski signali, Banja Luka, 26 i 27. februar 2018. godine,
• Medicinska fizika – Tuzla – 25. i 26. juni, 2018. godine,
• Nanotehnologija – Mostar – juli 2018. godine,
• Biosenzori – Brčko – septembar 2018. godine,
• Genetika – Sarajevo – oktobar 2018. godine,
• Obnovljivi izvori energije – Bihać – novembar 2018. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se na dmbiubih@gmail.com.

S poštovanjem,
DMBIUBIH Team

February 28, 2018

TAIEX – Medicinska fizika, Tuzla

February 28, 2018

TAIEX – Obnovljivi izvori energije, Bihać

Europska komisija u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslovna Bosne i Hercegovine i Društvom za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) organizuje po prvi […]
February 28, 2018

TAIEX – Nanotehnologija, Mostar

February 28, 2018

TAIEX – Genetika, Sarajevo

Europska komisija u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslovna Bosne i Hercegovine i Društvom za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) organizuje po prvi […]
February 28, 2018

TAIEX – Biosenzori, Brčko

  Europska komisija u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslovna Bosne i Hercegovine i Društvom za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) organizuje po […]
February 28, 2018

TAIEX – Biomedicinski signali, Banja Luka