Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40

O platformi

LabHub Platforma

Platforma za digitalnu tranformaciju - LabHub


LabHub je program koji ima za cilj podržati mala i srednja preduzeća (SMEs), laboratorije i start-upove u njihovoj digitalnoj transformaciji. LabHub ima za cilj uključivanje mladih istraživača u ovaj process i njihovo profesionalno osnaživanje. LabHub jača njihove uloge kao agenta za transformaciju zdravstvenog sistema BiH prateći promjene u digitalnoj eri.


Labaratorije (ispitne, inspekcijske, certifikacijske) su u fokusu zato što one predstavljaju informaciono čvorište gdje stanovništvo predaje informacije sistemu, labaratorije prave baze podataka i izvještavaju nadležna tijela, nadležne i naučne organizacije prate kretanje parametara baza podataka i zdravstvene i druge institucije aktivno koriste ove podatke. Međutim, u velikom broju slučajeva, ovakav posao nije automatizovan ni digitaliziran. Ovakav pristup neomogućava ostvarenje punog potencijala za razvoj usluga zasnovanih na naprednom korištenju digitalnih alata i tehnologija bilo da se radi o zdravstvenom sektoru ili nekoj drugoj oblasti poslovanja.

Zbog toga je, LabHub identifikovao potrebu za povezivanjem različitih aktera i jačanjem specifičnih kompetencija sa sljedećim ciljevima:

  • Omogućavanje mladim istraživačima da provedu istraživanje

    Omogućavanje mladim istraživačima da provedu istraživanje i razvoj modela zasnovanih na mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji u stvarnim uslovima i bazama podataka. LabHub pruža mogućnost korištenja jedinstvene baze podataka (baza podataka o mjerenjima medicinskih uređaja), kako bi kroz izvještaje i članke, mladi istraživači populisali dalji razvoj ovakvog pristupa u društvu.

  • Omogućavanje izrade izvještaja za druga MSP (labaratorije)

    Omogućavanje izrade izvještaja za druga MSP (labaratorije) pomoću naprednog softvera LabHub za analizu baza podataka u labaratorijama eLab. Kompanije bi imale priliku koristiti ovaj softver jednom godišnje za pripremu izvještaja. Cilj ovih aktivnosti je podizanje svijesti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini o značaju velikih podataka i daljem razvoju u ovoj oblasti. Ova aktivnost bi se provodila u prostorijama LabHuba.

  • Jačanje saradnje mladih istraživača, start-upova i MSP

    Jačanje saradnje mladih istraživača, tart-upova i MSP. MSP bi se ohrabrivalo da omoguće pristup svojim bazama podataka istraživačima i start-upovima, a mladi istraživači da se bave istraživanjima u različitim bazama podataka MSP. LabHub je platforma za ovaj proces koordinacije.