Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40

Osnovano društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini
 

 

Dana 15.03.2014 godine u Sarajevu je održana Osnivačka skupština društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini.

Za predsjednicu Skupštine društva izabrana je docentica sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Bošković Dušanka , a za predsjednika Upravnog odbora društva spec. neurohirurg sa Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, Omerhodžić Ibrahim.

Izvršni direktor društva je direktor VERLAB d. o. o. Sarajevo i vanjski suradnik Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Badnjević Almir, a njegov zamjenik je uposlenik Elektroprivrede BiH, Avdaković Samir.

Statutom društva definirani su osnovni ciljevi njegovog djelovanja, među kojima i razvijanje, unapređivanje i popularizacija biomedicinskog inžinjeringa u BiH- širenje i ostvarivanje ideja u vezi sa programskom orjentacijom društva, organizovanje znanstvenih i stručnih edukativnih aktivnosti u cilju informirana znanstvene zajednice i šire javnosti o dostignućima u oblasti biomedicinskog inžinjeringa, te izdavanje knjga, časopisa, novina i publikacija u skladu sa zakonskim propisima.

Specijalni gost predavač na osnivačkoj skupštini, bio je predsjednik Internacionalne Federacije za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Magijarević Ratko, koji je održao i uvodno predavanje o biomedicinskom inžinjeringu i IFMBE zajednici, te iskazao punu podršku pristupanju u punopravno članstvo IFMBE zajednice i Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH (DMBIUBIH).