Akreditacija predstavlja formalni dokaz osposobljenosti ocijenjenog laboratorija za obavljanje poslova iz područja za koje se akredituje prema međunarodno priznatim standardima. Uvođenjem standarda kvalitete, te potvrđivanjem o ispješnoj implementaciji istog, laboratorija potvrđuje tehničku kompetetnost svog osoblja, adekvatnost opreme, kao i objektivnost i nepristrastnost usluga koje izvršava, a samim time dokazuje i kompetentnost na međunarodnom nivou.

AKTIVNOSTI: Podrška u procesu akreditacije Verlab laboratorije za inspekciju medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja

Već više od 6 godina, Verlab djeluje kao inspekcijsko tijelo za ocjenu usklađenosti tipa “A”, a zadovoljavanje zahtjeva po pitanju objektivnosti i nepristrasnosti u područjima u kojima je imenovano i akreditovano je imperativ u poslovanju. U 2021. godini laboratorija je aktivno radila na finalizaciji procesa akreditacije svih metoda koje koristi u svom radu. S tim u vezi, obratili su se ekspertima LabHub-a s upitom za neovisnu evaluaciju uspostavljenog sistema kvaliteta prema zahtjevima ISO 17020 međunarodnog standarda.

Obzriom da LabHub nudi savjetodavne usluge laboratorijama ovog tipa, početkom 2021. godine organizovan je niz online susreta uposlenika Verlab-a i eksperata iz LabHub-a. Tom prilikom naši eksperti su dali praktične savjete uspolenicima Verlab-a koje su se odnosile na uspostavljeni sistem kvaliteta i poboljšanje njegove efikasnosti. Kao rezultat ovih aktivnosti, sredinom 2021. godine laboratorija Verlab je uspješno završila postupak proširenja područja akreditacije u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020 kod Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA).

Suradnja ove dvije organizacije nije pak završena na ovim aktivnostima. Naime, tokom radnih sastanaka eksperti LabHub-a su laboratoriji predložili razvoj produkta. Naime, laboratorija u svom svakodnevnom radu koristi interno razvijeno softversko okruženje koje ima tržišni potencijal. S tim u vezi, eksperti su nastavili suardnju s kompanijom na konceptualizaciji ovog rješenja koje će se uskoro pronaći na tržištu.

Kontaktirajte nas
DMBIUBIH
  • Ferhadija 27, 71000 Sarajevo
  • dmbiubih@gmail.com
  • +387 33 56 95 40
© 2021 Copyright: DMBIUBIH Design and development
Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.