Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40

O nama

DMBIUBIH

Društvo za Medicinski i Biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

Društvo za Medicinski i Biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) je nevladina, neprofitabilna organizacija, osnovana u martu 2014. g. DMBIUBIH je zajednica zainteresiranih strana u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa i platforma za razmjenu informacija, koja radi za dobrobit zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini. DMBIUBIH sada ima više od 80 aktivnih članova čiji se broj konstantno povećava. Članovi društva su profesori sa univerziteta, doktori, inžinjeri i tehničari u polju medicine i inžinjeringa, kao i studenti, mladi ljudi zainteresovani za ovo polje. Oni aktivno učestvuju u velikom broju naučnih događaja i konferencija. Od 2015. DMBIUBIH je član Internacionalne Federacije za Medicinski i Biološki Inžinjering (IFMBE), a od 2017. Godine DMBIUBIH je član Europske alijanse za medicinski i biološki inžinjering I nauku (EAMBES).

Naša vizija

Da postanemo nacionalna platforma za saradnju i profesionalni razvoj svih zainteresovanih stakeholdera u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini.

Naša misija

Podrška naučnom razvoju, digitalizaciji i uspostavljanju održive komunikacije između industrije, nauke i javnosti u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini.

Awesome Image

DMBIUBIH

Predstavnik Bosne i Hercegovine u Internacionalnoj federaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE) i Europskoj alijansi za medicinski biološki inžinjering i nauku (EAMBES)

  • Awesome Image
  • Awesome Image
  • Awesome Image