Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40

MENTORSTVO U NAUČNOM PISANJU
Problem: Nizak istraživački profil mladih naučnika iz Bosne i Hercegovine

Mladi istraživači i studenti u BiH u toku definisanja tema za svoje naučne radove nailaze na suštinske probleme koji sprječavaju naučno-istraživačku aktivnost generalno. Jedan od ključnih problema predstavlja nopostojanje ili nemogućnost pristupa bazama podataka kojima bi mogli kompletirati naučno-istraživački proces, ali i nedostatak mentoringa u aktivnostima pisanja naučnih radova.

 

AKTIVNOSTI: Mentorstvo u načnom pisanju

Početak 2021. godine obilježile su aktivnosti edukacije mladih naučnika s Univerziteta u Sarajevu i Internacionalnog Burch Univerziteta na temu pisanja naučnih aplikacija. Ova edukacija imala je za cilj unaprijediti istraživački profil mladih naučnika kroz objavljivanje radova na naučnoj konferenciji: „Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu u Bosni i Hercegovini (CMBEBIH 2021)“

Edukacija je trajala 2 mjeseca, a na edukaciji je učestvovalo više od 100 studenata, a edukacija je rezultirala objavom skoro 20 radova u konferencijskom zborniku koji je dostupan ovdje.

 

International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBIH 2021)