September 28, 2016

CMBEBIH – Najveća naučna konferencija u SEE regiji iz oblasti biomedicinskog inžinjeringa

Sarajevo će u martu 2017. godine biti domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu, CMBEBIH2017! Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBE) je jedan […]