Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40

NAŠE USLUGE

Usluge LabHub-a

01

Za istraživače

Podrška istraživačima i doktorantima u oblasti biomedicinskog istraživanja

02

Za laboratorije

Podrška za labaratorije i zdravstvene institucije (SME and Midcaps)

03

Za StartUp-e

LabHub vrši povezivanje i podršku u iznalažanju finansijskih sredstava za razvoj poslovnog modela

O nama

DMBIUBIH

  • Društvo za Medicinski i Biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) je nevladina, neprofitabilna organizacija, osnovana u martu 2014. g. DMBIUBIH je zajednica zainteresiranih strana u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa i platforma za razmjenu informacija, koja radi za dobrobit zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini.

O nama

Naša vizija

  • Da postanemo nacionalna platforma za saradnju i profesionalni razvoj svih zainteresovanih stakeholdera u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini.

O nama

Naša misija

  • Podrška naučnom razvoju, digitalizaciji i uspostavljanju održive komunikacije između industrije, nauke i javnosti u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini.
  • O nama

  • Naša vizija

  • Naša misija

Novosti

Zadovoljstvo nam je da najavimo 4. Međunarodnu konferenciju za medicinski i biološki inženjering u Bosni ...

Društvo za medicinski i bološki inžinjering u Bosni i Hercegovini je kao predstavnik BiH u ...

Sarajevo će u martu 2017. godine biti domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu, ...

Društvo za Medicinski i Biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH)

Nevladina, neprofitabilna organizacija, osnovana u martu 2014. g. DMBIUBIH je zajednica zainteresiranih strana u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa i platforma za razmjenu informacija, koja radi za dobrobit zdravstva u Bosni i Hercegovini. U skladu s dobrim europskim praksama, a s ciljem razvoja kroz digitalizaciju i pametne specijalizacije, u 2021. godini uspostavljena je platformq aLabHub - Digitalni Inovacijski Hub (Digital Innovation Hub - DIH) namijenjena svim studentima, mladim istraživačima, profesionalcima, ali i organizacijama koje svoje aktivnosti baziraju u zdravstvenom sektoru, te oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa.