Kontaktirajte nas za korištenje eLab softvera+387 33 56 95 40

Novosti

Najnovije vijesti i aktivnosti Društva za Medicinski i Biološki Inžinjering za BiH

Zadovoljstvo nam je da najavimo 4. Međunarodnu konferenciju za medicinski i biološki inženjering u Bosni ...

Društvo za medicinski i bološki inžinjering u Bosni i Hercegovini je kao predstavnik BiH u ...

Sarajevo će u martu 2017. godine biti domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu, ...

Awesome Image

LABHUB

Platforma za digitalnu transformaciju - LabHub

LABHUB Platforma za digitalnu transformaciju - LabHub LabHub je program koji ima za cilj podržati mala i srednja preduzeća (SMEs), laboratorije i start-upove u njihovoj digitalnoj transformaciji. LabHub ima za cilj uključivanje mladih istraživača u ovaj process i njihovo profesionalno osnaživanje. LabHub jača njihove uloge kao agenta za transformaciju zdravstvenog sistema BiH prateći promjene u digitalnoj eri.

NAŠE USLUGE

Usluge LabHub-a

01

Za istraživače

Podrška istraživačima i doktorantima u oblasti biomedicinskog istraživanja

02

Za laboratorije

Podrška za labaratorije i zdravstvene institucije (SME and Midcaps)

03

Za StartUp-e

LabHub vrši povezivanje i podršku u iznalažanju finansijskih sredstava za razvoj poslovnog modela

O nama

DMBIUBIH

  • Društvo za Medicinski i Biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) je nevladina, neprofitabilna organizacija, osnovana u martu 2014. g. DMBIUBIH je zajednica zainteresiranih strana u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa i platforma za razmjenu informacija, koja radi za dobrobit zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini.

O nama

Naša vizija

  • Da postanemo nacionalna platforma za saradnju i profesionalni razvoj svih zainteresovanih stakeholdera u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini.

O nama

Naša misija

  • Podrška naučnom razvoju, digitalizaciji i uspostavljanju održive komunikacije između industrije, nauke i javnosti u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini.
  • O nama

  • Naša vizija

  • Naša misija

DMBIUBIH

Predstavnik Bosne i Hercegovine u Internacionalnoj federaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE) i Europskoj alijansi za medicinski biološki inžinjering i nauku (EAMBES)

  • Awesome Image
  • Awesome Image
  • Awesome Image

LabHub je vodeći projekat DMBIUBIH

Društvo za Medicinski i Biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) je nevladina, neprofitabilna organizacija, osnovana u martu 2014. g. DMBIUBIH je zajednica zainteresiranih strana u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa i platforma za razmjenu informacija, koja radi za dobrobit zdravstva u Bosni i Hercegovini. DMBIUBIH sada ima više od 80 aktivnih članova čiji se broj konstantno povećava.