Prva Konferencija za medicinski i biološki inžinjering u BiH nadmašila sva očekivanja
April 2, 2015
Takmičenje za najbolji kratkometražni film
May 7, 2015

Ljetna škola medicine i biomedicinskog inžinjeringa

December 20, 2016

Poziv za članstvo

Poštovane kolegice i kolege, Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) okuplja veliki broj univerzitetskih profesora, doktora, inžinjera i tehničara iz oblasti […]
September 28, 2016

CMBEBIH – Najveća naučna konferencija u SEE regiji iz oblasti biomedicinskog inžinjeringa

Sarajevo će u martu 2017. godine biti domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu, CMBEBIH2017! Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBE) je jedan […]