Upaznajte se sa Statutom Društva na linku ispod.

DMBIUBIH – Statut