Organizaciona struktura DMBIUBIH

Predsjednik Društva
doc. dr. sc. Almir Badnjević
Izvršni direktor
Zamjenica predsjednika Društva
doc. dr. sc. Safija Herenda
Zamjenica izvršnog direktora
Sekretar Društva
mr. sc. Lejla Gurbeta
Sekretar Društva
Predsjednica skupštine Društva
Članovi skupštine su svi članovi Društva.
dr. sc. Dušanka Bošković
Predsjednica skupštine
Upravni odbor

prof. dr. sc. Enisa Omanović
doc. dr. sc. Adnan Beganović
dr. sc. Bego Tamer
dr. sc. Aljo Mujčić
Sanda Kozić

prof. dr. sc. Enisa Omanović
Član upravnog odbora
doc. dr. sc. Adnan Beganović
Član upravnog odbora
dr. sc. Bego Tamer
Član upravnog odbora
dr. sc. Aljo Mujčić
Član upravnog odbora