Organizaciona struktura DMBIUBIH

dr. sc. Dušanka Bošković
Predsjednica skupštine
doc. dr. sc. Almir Badnjević
Izvršni direktor
doc. dr. sc. Safija Herenda
Zamjenica izvršnog direktora
mr. sc. Lejla Gurbeta
Sekretar Društva
prof. dr. sc. Enisa Omanović
Član upravnog odbora
doc. dr. sc. Adnan Beganović
Član upravnog odbora
dr. sc. Bego Tamer
Član upravnog odbora
dr. sc. Aljo Mujčić
Član upravnog odbora