1. Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH je u periodu od 13 – 15 marta 2015 godine organizovalo “Prvu konferenciju medicinskog i biološkog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini – CMBEBIH 2015”. Web stranica konferencije je: CMBEBIH 2015