September 18, 2014
Odluku o imenovanju zamjenika izvršnog direktora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju zamjenika izvrsnog direktora – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju sekretara Drštva možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju sekretara Drustva – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju predsjednika upravnog odbora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju predsjednika upravnog odbora – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju predsjednika skupštine možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju predsjednika skupstine – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju izvršnog direktora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju izvrsnog direktora – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju članova upravnog odbora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju clanova upravnog odbora – MBIBIH