December 20, 2016

Poziv za članstvo

Poštovane kolegice i kolege, Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) okuplja veliki broj univerzitetskih profesora, doktora, inžinjera i tehničara iz oblasti […]
September 28, 2016

CMBEBIH – Najveća naučna konferencija u SEE regiji iz oblasti biomedicinskog inžinjeringa

Sarajevo će u martu 2017. godine biti domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu, CMBEBIH2017! Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBE) je jedan […]
May 18, 2016

Pogodnost i članstvo u IFMBE-u

Šta je IFMBE i zašto je dobro biti član? Pogledajte u priloženoj prezentaciji. Posjetite IFMBE na  www.ifmbe.org
May 13, 2016

BiH domaćin velikog svjetskog događaja

  Učešće na naučnim i stručnim skupovima, te objavljivanje radova odavno je važan preduslov za napredak u karijeri svim naučnim radnicima. Zahvaljujući Društvu za medicinski i […]
July 22, 2015

N1/CNN TV prilog o Društvu za medicinski i bioloski inžinjering u BiH

Činjenica da Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini obavlja istinski posao na području biomedicinskog inžinjeringa u Bosni i Hercegovini potvrđuje i prilog jedne od […]
April 2, 2015

Prva Konferencija za medicinski i biološki inžinjering u BiH nadmašila sva očekivanja

U organizaciji Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH (DMBIUBiH), u periodu od 13 do 15. marta 2015.godine, u Sarajevu je održana Prva regionalna Konferencija […]
November 2, 2014

Pismo podrške

Od krovne organizacije International Federation of Medical and Biological Engineering smo dobili pismo podrške za konferenciju: Endorsement Letter for CMBEBiH Endorsed by IFMBE  
October 7, 2014

Članovi društva učestvovali na Šestoj evropskoj konfereneciji Internacionalne Federacije za medicinski i biološki inžinjering

Šesta evropska konferencija Internacionalne Federacije za medicinski i biološki inžinjering MBEC 2014 (više na http://www.mbec2014-ifmbe.org/) održana je u Dubrovniku (Republika Hrvatska) u periodu od 07. do […]
September 28, 2014

Osnovano društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

Dana 15.03.2014 godine u Sarajevu je održana Osnivačka skupština društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini. Za predsjednicu Skupštine društva izabrana je docentica […]