April 2, 2015

Prva Konferencija za medicinski i biološki inžinjering u BiH nadmašila sva očekivanja

U organizaciji Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH (DMBIUBiH), u periodu od 13 do 15. marta 2015.godine, u Sarajevu je održana Prva regionalna Konferencija […]