September 28, 2014

Osnovano društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

Dana 15.03.2014 godine u Sarajevu je održana Osnivačka skupština društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini. Za predsjednicu Skupštine društva izabrana je docentica […]
September 18, 2014
Odluku o imenovanju zamjenika izvršnog direktora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju zamjenika izvrsnog direktora – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju sekretara Drštva možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju sekretara Drustva – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju predsjednika upravnog odbora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju predsjednika upravnog odbora – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju predsjednika skupštine možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju predsjednika skupstine – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju izvršnog direktora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju izvrsnog direktora – MBIBIH
September 18, 2014
Odluku o imenovanju članova upravnog odbora možete pogledati na linku ispod. Odluka o imenovanju clanova upravnog odbora – MBIBIH